Concello de Ortigueira

x

Castro do Campo da Torre


O Castro do Campo da Torre sitúase no cumio dun montículo sobre a vila de Santa Marta, próximo á costa. Presenta unha altitude de 445 metros sobre o nivel do mar. A súa planta ten forma circular, cun diámetro de 60 metros. Está rodeado dun profundo foxo, sen restos apreciables doutras estruturas defensivas.

Este xacemento pertence á parroquia de Santa Marta de Ortigueira. Accédese a el facilmente dende a praza do Concello por un camiño que presenta escaleiras exteriores no seu treito final. Estas levan ás vivendas colindantes co castro.