Concello de Ortigueira

Logotipo Concello de Ortigueira

Prehistoria

Os primeiros habitantes das terras do Ortegal instaláronse aló polo ano 35.000 a.C. Eran estes grupos de cazadores, nómadas, que atoparon o seu hábitat nas serras que dominan a comarca.

As primitivas sociedades evolucionaron baixo a influencia doutros pobos atlánticos, da cultura mediterránea e por suposto do imperio romano. Este último foi determinante na paulatina desaparición da cultura castrexa, entre finais do século I e o II a.C.

Con todo, quédannos deste longo período importantes vestixios arqueolóxicos. Os castros da costa e do interior, os utensilios que neles se atoparon, os enterramentos en forma de túmulos ou mesmo a toponimia da zona fan que aínda esté presente en Ortigueira a pegada dos nosos antepasados máis lonxanos.© CONCELLO DE ORTIGUEIRA